Το βιβλίο του Dr. Seuss πάνω στο οποίο βασίζεται η ταινία, είναι ένα από τα πλέον εμπορικά παιδικά μυθιστορήματα όλων των εποχών και το πλέον αγαπημένο του ίδιου του συγγραφέα.

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι πολυδιάστατα. Οι αυριανοί πολίτες οφείλουν, επομένως, να διαθέτουν σαφείς αξίες, κριτική σκέψη και ικανότητες ανάληψης δράσης σε συλλογικό επίπεδο για την επίλυση των περιβαλλοντικών. Πιστεύουμε σε μια εκπαίδευση που θα καθιστά τους μαθητές ικανούς να νοηματοδοτήσουν οι ίδιοι την έννοια της αειφορίας.
Πηγή: http://pappanna.wordpress.com/

Advertisements